20.000 Nieuwe woningen Nijmegen

Het kabinet heeft een zesde woondeal afgesloten voor de versnelde bouw van duizenden woningen in de regio Arnhem-Nijmegen. Voor 2025 moeten er 20.000 woningen bijkomen, vijf duizend meer dan eerder gepland.

Het Rijk en de provincie Gelderland stellen samen €1 mln beschikbaar om daarmee te starten. Daarnaast komen er belastingprikkels voor woningcorporaties om te bouwen, in de vorm van een hogere korting op de verhuurdersheffing.

De afspraak met de provincie en achttien gemeenten legt vast dat de nieuwe woningen voor de helft in het betaalbare segment vallen (tot circa €200.000 of een huurprijs tot maximaal €1000 per maand). Verder is afgesproken dat in eerste instantie minimaal een kwart van de woningen circulair zal worden ontwikkeld. Vanaf 2030 moet dat de helft worden.

De woondeal moet er voor zorgen dat de verschillende overheden beter samenwerken om de woningbouwproductie structureel aan te zwengelen. De regio is in de afgelopen jaren sterk gegroeid, vooral de steden Arnhem en Nijmegen.

Met deze deal willen het Rijk, provincie en gemeenten het woningtekort in de regio terugdringen naar 2% in 2030, met daarna ‘een stabiele en continue bouwproductie’. Dat houdt in dat op de lange termijn er 50.000 tot 60.000 woningen moeten bijkomen.

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1336852/snelle-bouw-20-000-woningen-arnhem-nijmegen